תקנון אתר “אינדולה”
• אתר “אינדולה” הינו אתר אלקטרוני למכירת מוצרי קוסמטיקה (להלן:”החברה”).
• האתר נסלק באמצעות חברת “אישורית זהב” אשר הינה פלטפורמת סחר אלקטרוני מתקדמת במתן שירותי סליקת אשראי אלקטרוני בעלת אבטחה מסוג SSL , באמצעותה יכול ציבור הגולשים באתר להזמין ולרכוש את מוצרי החברה.
• בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה .
• הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש וכל רכישה שייעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך הלקוח לבין “אינדולה“.
אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון להלן בקפידה, הזמנה ו/או רכישה ו/או שימוש באתר כמוה כהסכמה לתנאי התקנון המהווים הסכם מחייב בינך לבין “אינדולה”.
1. אתר “אינדולה” הינו אתר אינטרנט המנוהל ומופעל על ידי חברת “נעה שיווק פרו בע”מ”, אשר נמצאת ברחוב לזרוב 17 ראשון לציון.
בכל שאלה או בירור ניתן לפנות בטלפון 074-707-1515 או בדואר אלקטרוני noapro880@gmail.com בימים א` – ה` בין השעות 09:00-16:00.


2. תנאי השימוש באתר

2 א. רשאים להשתתף ולהזמין מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם ובבעלותם תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר ניתן לסליקה במועד הרלוונטי .
2 ב. ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק לצורך רכישת המוצרים.
2 ג. המכירה היא של המוצרים המוצעים באתר למכירה ומצוין כי הם קיימים במלאי ואכן נמצאו זמינים למכירה במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.
2 ד. מולאו פרטי ההזמנה במלואם ובמדויק באופן המאפשר חיוב הלקוח ומשלוח המוצר.
2 ה. ניתן אישור למימוש הזמנת הלקוח ע”י חברת האשראי.
2 ו. “אינדולה” רשאית למנוע ממך להשתתף ברכישה באמצעות האתר בכל אחד ואחד מהמקרים הבאים:
2 ו.1. אם מסרת פרטים שגויים או לא שלמים.
2 ו.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב”אינדולה” או בלקוחותיה ו/או המשתמשים באתר.
2 ו.3. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם החברה.
2 ו.4. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר או מהחברה.
2 ו.5. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. המוצרים המוצעים והמכירה.

3 א. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים באתר והם המחייבים ולא התמונות. במידה וחלה טעות בהדפסה / הקלדה, בתיאור המוצר ו/או מחירו, או טעות אחרת – רשאית “אינדולה” לבטל את הזמנה ו/או הרכישה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דירה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה.
3 ב. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל על-ידי התקשרות ישירות עם האתר בטלפון .

4. הזמנות רכישה.

4 א. רכישה באתר – לצורך ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מדויקת כולל מיקוד וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי לרבות תוקפו ופרטים בדבר ההזמנה המבוקשת .
עם אישור חברת האשראי את חיובך בעסקה, תישלח אליך הודעה על אישור העסקה למעקב לכתובת תא הדואר האלקטרוני המופיע בהזמנה.
המוצרים יישלחו באמצעות חברת “דואר ישראל” וחברת “כל בוקר” כפוף לתשלום עבור השליחות ומסירת הרכישה בכתובת שמסרת כאמור להלן.
4 ב. רכישה טלפונית – לצורך ההזמנה תצטרך להזדהות ולהמציא את כל הפרטים כמפורט בסעיף 4 א` לעיל.
במקרה שבו המזמין בחר שלא להשאיר באתר פרטי כרטיס אשראי לחיוב ההזמנה או ביצע הזמנה טלפונית, השלמת ההזמנה תחשב רק לאחר השלמת מסירת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת האשראי. המועד למשלוח המוצרים יחל רק לאחר אישור חברת האשראי.
במקרה בו בוצעה הזמנה באתר והלקוח ביקש כי לצורך פרטי האשראי יחזרו אליו, והלקוח לא השיב תוך 7 ימים לפנייה הטלפונית של החברה ו/או לפניית החברה בדואר אלקטרוני, “אינדולה” תהא רשאית להתייחס להזמנה כבטלה ומבוטלת ללא כל צורך בפעולה נוספת וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כנגד החברה”.
4 ג. יצוין כי אינך חייב לפי חוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את ההזמנה. “אינדולה” תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא עפ”י המפורט בתקנון זה.
4 ד. הגשת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית. האחריות להגשת פרטים מדויקים ומלאים חלה על המזמין וכאמור היא תנאי לקבלת הזמנה. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל”אינדולה” ו/או מי מטעמה. בכל מקרה של פרטים כוזבים או לא מדויקים או לא מלאים, ל”נעה שיווק פרו” שמורה הזכות שלא לקבל ממך את ההזמנה ולא לבצע עבורך את הרכישה.
4 ה. תנאי יסודי לכך שהזמנה כלשהי או עדכון שלה יבוצעו הוא קליטת ההזמנה במחשבי “אינדולה” באופן תקין ומסודר, כשההזמנה מכילה את כל הפרטים הנדרשים. “נעה שיווק פרו” אינה יכולה ולא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או באם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או באם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, בין אם מקור התקלה במחשבי החברה ובין אם במחשב שלך. למען הסר ספק, מועד ההזמנה ייחשב כמועד שבו היא נקלטה במחשבי “נעה שיווק פרו”.

5. תשלום עבור ההזמנה

5 א.מחיר המוצרים באתר כולל מע”מ כחוק.
5 ב. הסליקה באתר מבוצעת באמצעות חברת “אישורית זהב”. ככל שאושרה העסקה ע”י חברת האשראי והמוצר המוזמן זמין במלאי – החיוב באתר הינו מיידי.
5 ג. החברה נוקטת משנה זהירות בכול הנוגע לסודיות באתר,ולשם כך מוצפן כל שימוש בכרטיס אשראי לפי תקן SSL. לאחר השלמת העסקה לא נשמרים פרטי כרטיס האשראי.
5 ד.השלמת עסקה / הזמנה הינה רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב. במקרה של סירוב, לא תבוצע העסקה ובטווח של עד 48 שעות ממועד הסירוב תודיע על כך ללקוח בטלפון או לתא הדואר שמסר כמפורט בסעיף 4 א`. ההזמנה תחשב כבטלה ומבוטלת לאחר שיחלפו 3 ימים ממועד ההודעה וחברת האשראי לא הודיעה על אישור חיוב המזמין והמוצר עדיין זמין במלאי במועד האישור החדש של חברת האשראי.

6. אספקת המוצרים
6 א. אספקת המוצרים היא בתחומי הקו הירוק בלבד ובאמצעות חברת “כל בוקר” , בהתאם למלאי הקיים יום לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי.
האתר מספק מספר אופציות למשלוח:
6א.1. ברכישה מעל 299 ₪ – ההזמנה תשלח לבית הלקוח ע”י שליח ללא תשלום. זמן
האספקה עד חמישה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה.
6א.2. ברכישה מתחת ל- 299 ₪ – תסופק ההזמנה באופן הבא לפי בחירת הלקוח:
6א.2.א. שליח עד הבית בעלות של 29 ₪ – בהתאם לאזורי חלוקה של “כל בוקר”. זמן אספקה עד חמישה ימי עסקים מיום
ביצוע ההזמנה.
6א.2.ב. איסוף עצמי – ניתן לאסוף את המוצרים ללא עלות מראשון לציון בתיאום
מראש בטל` 1599-5000-50 שלוחה 6 בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:00-13:00
בתיאום מראש, בכתובת: לזרוב 17 ראשון לציון.
הזמנה מעבר לקו הירוק – יש לוודא טלפונית אפשרות הגעה.
6 ב. ל”אינדולה” שמורה הזכות להודיעך כי אין באפשרותה לשלוח את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה ניתן לקבל את המוצר באיסוף עצמי במשרדי החברה, בכתובת החברה לעיל.
6 ג. בעת תיאום מסירת המוצר “אינדולה” רשאית לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה. כמו כן יהיה עליך להציג את תעודת הזהות שלך ו/או את כרטיס האשראי דרכו בוצעה ההזמנה כתנאי למסירת המוצר.
6 ד. במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר, עליך לאסוף אותו מהחברה תוך 14 ימי עבודה ובתיאום טלפוני מראש ולא – תחויב בעמלת אחסון של 10 ₪ לכל יום נוסף.
6 ה. “אינדולה” אינה אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטתה: כוח עליון, שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או מבצעים צבאיים ו/או תקלות טכניות אחרות אצלה או בחברת השליחויות.

7. מדיניות החלפת מוצרים
7 א.ניתן להחליף כל מוצר אשר נרכש באתר באריזתו המקורית בלא שנפתח ונעשה בו שימוש בלבד. זמן ההחלפה הינו עד 14 יום מיום מסירת המוצר ללקוח.
7 ב. עלות משלוח להחלפת מוצר פגום תחול על האתר. עלות משלוח מוצר תקין להחלפה תחול על הלקוח.

8. ביטול הזמנה וביטול עסקה.
8 א. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
8 ב. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי “טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
8 ג.במקרה של ביטול העסקה תתבקש להחזיר את המוצר במצבו כחדש ובאריזתו המקורית, ללא פגם או בלאי, ל”אינדולה” בכתובת לעיל, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והשבת המוצר במצבו כאמור לעיל, יושב לך באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו ניתנו על ידך בעסקה, הסכום ששולם על ידך בגין המוצר (לא כולל דמי המשלוח) ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או סך 100 ₪ , לפי הנמוך.
8 ד. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי “אינדולה” לא תחול עליך כל חבות בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות “נעה שיווק פרו” במצבו כחדש ובאריזתו המקורית בכתובת לעיל.
8ה. בכל מקרה שחלה טעות ולמרות האמור באתר, המוצר אינו במלאי, לא תבוצע העסקה – החברה תודיע לך על ביטול העסקה וכספך יושב לך ע”י החברה ופרט להשבת כספך או ביטול חיובך תוך 3 ימי עסקים ממועד ההודעה על ביטול העסקה לא תחול על החברה כל אחריות או חבות כלפיך.

9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

9 א. “אינדולה” תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המזמינים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של “אינדולה” להבטיח חסינות ושמירה מלאה מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת “נעה שיווק פרו” יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע החברה – לרבות מידע שנאגר אודות המזמינים – או להשתמש בו לרעה, במקרה כזה מוסכם בזה המפורש כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “נעה שיווק פרו”.
9 ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ההזמנה: שם, מען ודרכי ההתקשרות אליך ישמרו במאגרי המידע של “אינדולה” והיא שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך, ככל שתאשר זאת בטופסי ההזמנה, ולהציע לך מבצעים ומוצרים.
9 ג. “אינדולה” לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
9 ד. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב “אינדולה” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
9 ה. אם עשית שימוש בשירותי “אינדולה” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
9 ו. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “אינדולה” או מי מטעמה ו/או החברה.
9 ז. אם התקבל בידי “אינדולה” צו שיפוטי או מנהלי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
9 ח. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “אינדולה” ו/או החברה.

10. אחריות.
10 א. השירות באתר “אינדולה” ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “אינדולה” בגין השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
10 ב. “אינדולה” עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר.יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. “אינדולה” לא תישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לא תהא אחראית לכל בעיה טכנית, אם תיגרם, אשר תמנע ממך מלהגיש הזמנה או לעדכן אותה.
10 ג. על “אינדולה” ו/או מי מטעמה לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין מכול סוג, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל דמי נזק בגין אבדן נתונים או אבדן רווחים, אי יכולת לעשות שימוש באתר, או בגין אספקת או אי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, מוצר וכיו”ב בין עפ”י הסכם ובין עפ”י דין.

11. קניין רוחני
11 א. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכויות יוצרים, שיטות וסודות מסחריים, הינם רכושה של “אינדולה” בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר, תמונה או נתון אחר הקשור בהפעלתו.
11 ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של “אינדולה” מראש ובכתב.
11 ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ואין לעשות כל שימוש בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר “אינדולה” בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
11 ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר “אינדולה” לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
11 ה. שמה של “אינדולה” וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר של “אינדולה” (בין אם נרשמו ובין אם לא) אין לעשות בהם כול שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש של החברה.
11 ו.ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכן`) שנמסרו לפרסום על ידי היצרנים ו/או חברות המציעות מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

12. סמכות שיפוט מקומית.
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט ייחודית לכל עניין ומחלוקת נתונה בזה לבתי המשפט בראשל”צ בלבד.

Back to Top
WhatsApp chat